Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Tag

skarga
Skarga na czynności komornika (art. 767 k.p.c.) jest podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Obecnie komornik ma obowiązek doręczyć wzór skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Do kogo należy wnieść skargę? Skargę wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę komornika. Przykład: jeżeli komornik x ma siedzibę przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa...
Read More