Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Tag

Komornik
Skarga na czynności komornika (art. 767 k.p.c.) jest podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Obecnie komornik ma obowiązek doręczyć wzór skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Do kogo należy wnieść skargę? Skargę wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę komornika. Przykład: jeżeli komornik x ma siedzibę przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa...
Read More
Przedawnienie roszczeń pozostaje w sferze zainteresowań ustawodawców od dłuższego czas. W dniu 9 lipca 2018 r. nastąpiły pierwsze istotne zmiany na korzyść konsumentów w kodeksie cywilnym w zakresie poruszanej problematyki. Dotyczyły one skrócenia okresu przedawnienia roszczeń (termin podstawowy z dziesięciu lat na sześć lat oraz sposób liczenia biegu przedawnienia na ostatni dzień kalendarzowy). Dodatkowym udogodnieniem...
Read More