Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Restrukturyzacja

Kancelaria świadczy usługi z zakresu profesjonalnego doradztwa restrukturyzacyjnego oraz postępowania upadłościowego (przygotowanie planu restrukturyzacji i nadzór nad wdrożeniem zmiany), doradztwa w zakresie finansowania inwestycji, zmiany profilu, ograniczenia lub poszerzenia działalności przedsiębiorstwa.

Doradztwo restrukturyzacyjne w procesie sądowym

Zgodnie z nową ustawą – Prawo Restrukturyzacyjne, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., przedsiębiorstwo w kryzysie posiada możliwość gruntownej restrukturyzacji z ochroną przez wierzycielami. Natomiast wierzyciele uzyskali szereg możliwości w nadzorowaniu przebiegu procesu naprawy przedsiębiorstwa dłużnika.

  • Postępowanie o zatwierdzenie układuTo najbardziej odformalizowane postępowanie, przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli, wniosek o zatwierdzenie układu do sądu składany jest dopiero, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu.
  • Przyśpieszone postępowanie układowe Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego rozpoczyna wniosek dłużnika, sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza m.in. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności), spis wierzytelności jest podstawą do głosowania.
  • Postępowanie sanacyjnePostępowanie to jest najbardziej rygorystyczne i charakteryzuje się największym zaangażowaniem organów niezależnych od dłużnika spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W ramach tej procedury dłużnik może doprowadzić do uzdrowienia sytuacji gospodarczej przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego. W ramach tego postępowania dłużnik jest poddany nadzorowi ze strony wierzycieli, zarządcy oraz sędziego komisarza. Postępowanie sanacyjne realizuje wiodącą w prawie restrukturyzacyjnym „politykę nowej szansy” i pozwala dłużnikowi wyjść z problemów finansowych.

Doradztwo restrukturyzacyjne bez udziału sądu

Prowadzimy negocjacje i mediacje z wierzycielami celem rozłożenia zadłużenia na raty oraz jego zmniejszenia. Prowadzenie skutecznych negocjacji z wierzycielami skutkuje często ograniczeniem strat finansowych dłużnika.

Posiadamy 20 lat doświadczenia w prowadzeniu działań pomiędzy wierzycielami i dłużnikami!

Potrzebujesz pomocy?

Pomożemy rozwiązać Twój problem. Skontaktuj się z nami!
+48 503 802 203
08:00 – 20:00

Sprawdź jak możesz chronić swój majątek!

Dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami!