Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Egzekucja

POMOC DLA DŁUŻNIKÓW I WIERZYCIELI

Oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach prowadzonego postępowania egzekucyjnego (egzekucja sądowa i egzekucja administracyjna), zabezpieczającego, a także w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego. Reprezentujemy interesy zarówno dłużników, jak i wierzycieli przed sądami i komornikami.

Pomoc dla dłużników

Dłużnikom oferujemy ochronę prawną w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

stosowania środków prawnych w celu ochrony przed egzekucją – zaskarżanie bezprawnych czynności organów egzekucyjnych (tj. sporządzanie skargi na czynności komornika, zażalenia na opis i oszacowanie nieruchomości i inne czynności),

reprezentujemy dłużników w postępowaniach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (wytaczanie powództwa przeciwegzekucyjnego w tym zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, uchylenie zajęć rachunków bankowych, wynagrodzeń i zajęć innych wierzytelności),

sporządzenie pism w zakresie nadzoru samorządowego nad komornikiem,

stosowanie środków odwoławczych od wyroków i nakazów zapłaty.

Ponadto specjalizujemy się w pomocy przy prowadzeniu negocjacji z wierzycielami, celem zmniejszenia wysokości zadłużenia, ustalenia dogodnych dla dłużników rat spłaty czy umorzenia postępowania egzekucyjnego,
Znajomość prawa oraz technik negocjacyjnych to podstawa skutecznej negocjacji z wierzycielami. Doskonale znamy mechanizmy obowiązujące w firmach windykacyjnych i bankach. Dzięki naszym działaniom, nasi klienci zaoszczędzili już miliony złotych, uwolnili się od długów i odzyskali spokój!

Pomoc dla wierzycieli

Wierzycielom zapewniamy sprawną i skuteczną pomoc celem odzyskania roszczenia objętego tytułem wykonawczym – od złożenia wniosku o klauzulę wykonalności, przez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przed komornikiem, aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego.
Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

sporządzenia wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, lub wznowienie egzekucji,

czuwania nad pracą komornika wykonującego tytuł egzekucyjny oraz wspieranie go w podejmowanych czynnościach,

prowadzenia postępowań o uznanie za bezskuteczne w stosunku do wierzycieli czynności prawnych dłużników dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli,

sporządzenia skargi na czynności komornika.

Potrzebujesz pomocy?

Pomożemy rozwiązać Twój problem. Skontaktuj się z nami!
+48 503 802 203
08:00 – 20:00

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu egzekucji?

Skontaktuj się z nami!