Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Polityka prywatności

1. Współadministratorem Państwa danych osobowych jest adw. Adam Pietrak Kancelaria Vindigo Łódź ul. Tymienieckiego 25C lok, 25, 90-350 oraz Krystian Sum Nieruchomości.pl ul. Sarmacka 28B/22, 02-972 Warszawa.

2. Dane administratora danych osobowych: biuro@nieruchomoscikancelaria.com

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań niezbędnych do przygotowania oferty handlowej  oraz wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w drodze udzielania odpowiedzi na kierowane pytania Klientów, obsługi zamówienia/zlecenia czy obsługi zawartej umowy.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili realizacji umowy oraz dalej do momentu przedawnienia z niej roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń).

5. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe:

– określające adresata: przykładowo imię, nazwisko, inne dane wskazane w treści wiadomości dla celów zawarcia/realizacji umowy, np. PESEL,

– określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo, adres do korespondencji,

– określające przedmiot umowy adres nieruchomości, nr księgi wieczystej.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla podjęcia czynności celem zawarcia i rozliczenia obowiązków umownych.

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osobie tej przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszemu procesorowi w zakresie administrowania systemami informatycznymi.